Top Menu

2024 Spring Training Reporting Dates

2024 Spring Training Reporting Dates: Major-League Teams

For many fans, spring training begins when players report for the first workouts. Here are the 2024 spring-training reporting dates for MLB teams.

Organization Pitchers & Catchers First
Workout
First full workout
Arizona D-Backs Feb. 14 Feb. 19
Atlanta Braves Feb. 15 Feb. 20
Baltimore Orioles Feb. 15 Feb. 20
Boston Red Sox Feb. 14 Feb. 19
Chicago Cubs Feb. 14 Feb. 19
Chicago White Sox Feb. 14 Feb. 19
Cincinnati Reds Feb. 14 Feb. 19
Cleveland Guardians Feb. 15 Feb. 20
Colorado Rockies Feb. 15 Feb. 20
Detroit Tigers Feb. 14 Feb. 19
Houston Astros Feb. 14 Feb. 19
Kansas City Royals Feb. 14 Feb. 19
Los Angeles Angels Feb. 14 Feb. 19
Los Angeles Dodgers Feb. 9 Feb. 14
Miami Marlins Feb. 15 Feb. 20
Milwaukee Brewers Feb. 15 Feb. 20
Minnesota Twins Feb. 14 Feb. 18
New York Mets Feb. 14 Feb. 19
New York Yankees Feb. 15 Feb. 20
Oakland Athletics Feb. 14 Feb. 19
Philadelphia Phillies Feb. 14 Feb. 19
Pittsburgh Pirates Feb. 14 Feb. 19
St. Louis Cardinals Feb. 14 Feb. 20
San Diego Padres Feb. 11 Feb. 16
San Francisco Giants Feb. 15 Feb. 19
Seattle Mariners Feb. 15 Feb. 20
Tampa Bay Rays Feb. 14 Feb. 19
Texas Rangers Feb. 14 Feb. 19
Toronto
Blue Jays
Feb. 15 Feb. 20
Washington
Nationals
Feb. 14 Feb. 20

2023 Spring Training Reporting Dates: Minor-League Teams

Organization Pitchers/Catchers Position Players
Games Start
Arizona D-Backs TBA TBA
TBA
Atlanta Braves TBA
TBA
TBA
Baltimore Orioles TBA TBA TBA
Boston Red Sox TBA TBA TBA
Chicago Cubs TBA TBA
TBA
Chicago White Sox TBA TBA
TBA
Cincinnati Reds TBA
TBA TBA
Cleveland Guardians TBA TBA TBA
Colorado Rockies TBA TBA TBA
Detroit Tigers TBA
TBA TBA
Houston Astros TBA TBA TBA
Kansas City Royals TBA TBA TBA
Los Angeles Angels TBA
TBA
TBA
Los Angeles Dodgers TBA
TBA TBA
Miami Marlins TBA
TBA
TBA
Milwaukee Brewers TBA TBA
TBA
Minnesota Twins TBA TBA TBA
New York Mets TBA
TBA
TBA
New York Yankees TBA TBA TBA
Oakland Athletics TBA
TBA TBA
Philadelphia Phillies TBA
TBA
TBA
Pittsburgh Pirates TBA TBA TBA
St. Louis Cardinals TBA
TBA
TBA
San Diego Padres TBA
TBA TBA
San Francisco Giants TBA TBA
TBA
Seattle Mariners TBA
TBA
TBA
Tampa Bay Rays TBA
TBA
TBA
Texas Rangers TBA
TBA
TBA
Toronto Blue Jays TBA
TBA
TBA
Washington Nationals TBA
TBA
TBA
Comments are closed.